Quản lý bền vững rừng tự nhiên tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bước vào năm thứ 3 chu kỳ dự án

Năm 2014 là năm cuối của dự án Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên ở miền Trung Việt Nam (2012-2014)” do Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) – Cộng hòa liên bang Đức tài trợ cho trung tâm C&E. Đối với năm 2014, mục tiêu cụ thể:

       Hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương phát triển mô hình quản lý rừng phù hợp với địa phương và thân thiện với môi trường;

       Nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương để tham gia vào quá trình giao đất giao rừng;

       Vận động cho mô hình rừng cộng đồng – đảm bảo cân bằng lợi ích môi trường và lối sống truyền thống của cộng đồng địa phương.

 

Trong năm nay, C&E và các đối tác địa phương là Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động cho hai câu lạc bộ sử dụng rừng thân thiện môi trường ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã được thành lập trong năm 2013 và thành lập thêm một CLB mới ở Quảng Nam. Các hoạt động hỗ trợ cho các CLB bao gồm tập huấn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức và các cuộc họp định kỳ. Riêng đối với CLB mới sẽ hỗ trợ thêm hoạt động đi tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ một số trang thiết bị như quần áo, loa tay, bảng, bàn ghế, pa nô và tủ sách để tuyên truyền và nâng cao nhận thức về mô hình sử dụng rừng thân thiện với môi trường. Dựa vào kết quả nghiên cứu rà soát các tài liệu, văn bản luật liên quan đến quá trình giao đất giao rừng vùng dự án đã thực hiện trong năm 2013 chúng tôi sẽ thiết kế xây dựng các tài liệu tập huấn và truyền thông và tổ chức các khóa tập huấn về sự tham gia của người dân trong quá trình GĐGR. Chúng tôi sẽ sử dụng các kết quả của các hoạt động trong ba năm dự án làm đầu vào cho hội thảo cấp quốc gia và các tài liệu tuyên truyền vận động để áp dụng rộng rãi mô hình này.

 

Để đảm bảo thành công dự án, C&E và các đối tác địa phương cam kết đảm bảo các nguồn lực của tổ chức và mạng lưới và phân công cán bộ thực hiện, quản lý và giám sát dự án. C&E cũng sẽ thực hiện một cơ chế giám sát và đánh giá để đảm bảo các giải pháp kịp thời cho các vấn đề và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *