Hội thảo Sống xanh – Dễ hay khó?

Ngày 19/12/2010 tại hội trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã diễn ra thành công hội thảo “Sống xanh – Dễ hay khó?”. Hội thảo là một sự kiện trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phong cách sống bền vững” do UNEP điều phối với sự tài trợ của tập đoàn SGS tại Thụy Sỹ và Việt Nam.

Chi tiết