Tọa đàm về Rio+ 20 và phát động cuộc thi The Future we want – Tương lai chúng ta mong muốn Thông điệp của thanh niên Việt nam gửi đến Rio+ 20

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Rio+ 20 tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) kết hợp với Khoa Môi trường Đô thị – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam”(hợp tác giữa Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc-UNDP), tổ chức sự kiện The Future We Want – Tương lai chúng ta mong muốn từ ngày 25 tháng 4 năm 2012 đến ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Chi tiết

Bài phát biểu

Kính thưa các thầy cô giáo, các vị khách quý,
Kính thưa các bạn sinh viên thân mến,
Xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc gặp gỡ hôm nay, chứng tỏ sự quan tâm đến vấn đề đang nóng trên toàn cầu- chuẩn bị cho Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Phát triển Bền vững. Các bạn đang đồng hành cùng với thanh niên trên toàn thế giới, nói lên tiếng nói của thế hệ trẻ về một tương lai chúng ta mong muốn

Chi tiết

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững Rio de Janeiro, Brazil 4-6 tháng 6 năm 2012

Cùng xây dựng tương lai chung
“Rio+ 20 sẽ là một trong những cuộc họp quan trọng nhất toàn cầu về phát triển bền vững trong thời gian của chúng ta. Tại Rio, tầm nhìn của chúng ta phải được rõ ràng: một nền kinh tế xanh bền vững để bảo vệ sức khỏe của môi trường trong khi hỗ trợ đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thông qua tăng trưởng trong công việc thu nhập khá, và xóa đói giảm nghèo ”
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon.

Chi tiết