TỪ CHƯƠNG TRÌNH EM HỌC SỐNG XANH ĐẾN GÓC XANH

Em học sống xanh là một chương trình giáo dục vì sự phát triển bền vững theo mô hình thay đổi hành vi được Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và trung tâm Hành động vì sự Phát triển Đô thị (ACCD) thực hiện tại bốn tỉnh Thái Bình, Hà Nội, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Kế hoạch Hỗ trợ Toàn cầu (GAP). Từ năm 2011 đến 2015, đã có gần 4000 học sinh cấp 1 và 2 học chương trình này với sự tham gia hỗ trợ từ 76 giáo viên và khoảng 20 cộng tác viên tại 17 trường. Những không gian xanh đã được xây dựng từ ý tưởng của các nhóm sống xanh “Eco – team” và điển hình nhất là Góc xanh tại trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, Thừa Thiên Huế.

Chi tiết