Nhật ký Green Action Day – Ngày trải nghiệm cùng nhóm Sống xanh

Nằm trong khuôn khổ dự án “Hợp tác Giáo dục về Biến đổi khí hậu” – “Em học sống xanh”, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế và huyện Quảng Điền và 7 trường THCS tại Huế đã tổ chức chuỗi hoạt động trong sự kiện mang tên: “Green Action Day” vào ngày 6 tháng 4 năm 2013 vừa qua tại Trung tâm Văn thể mỹ số 11 Đống Đa, Thành phố Huế

Chi tiết

Thông cáo báo chí Green Action Day

Nằm trong khuôn khổ dự án “Hợp tác Giáo dục về Biến đổi khí hậu” – “Em học sống xanh”, Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Môi trường (C&E) sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế và huyện Quảng Điền và 7 trường THCS tại Huế tổ chức chuỗi hoạt động trong sự kiện mang tên: “Green Action Day”

Chi tiết