Người dân bản địa với biến đổi khí hậu

Người dân bản địa – những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu hiếm khi được đề cập đến trong các buổi thuyết trình bàn về vấn đề biến đổi khí hậu. Chính vì thế, diễn đàn thường trực của Liên Hiệp Quốc về Các vấn đề bản địa được thành lập để hỗ trợ họ. Và người dân bản địa đã trở thành chủ đề đặc biệt tại kỳ họp lần thứ 7 của Diễn đàn Các vấn đề bản địa xung quanh câu chuyện biến đổi khí hậu.

Chi tiết

Giới thiệu cuốn sách “Hướng dẫn nhận dạng các loài thú ở Việt Nam”

Ngày 09/07/2008 – Tại câu lạc bộ báo chí (Press Club), Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Hướng dẫn nhận dạng các loài thú ở Việt Nam”. Ấn phẩm được phát hành song song bằng hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh với hỗ trợ tài chính từ Chương trình Đa dạng Sinh học của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Môi trường Sida (SEF).

Chi tiết