Phụ nữ Sán Dìu cải thiện chất lượng cuộc sống và sản xuất bền vững

Với mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tộc Sán Dìu trong vùng đệm của VQG Tam Đảo thông qua việc nâng cao kiến thức về trong sinh hoạt và sản xuất bền vững, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán New Zealand, Trung tâm C&E đã tiến hành các hoạt động dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ Sán Dìu nhằm cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo tại thôn Đồng Bùa thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo”.

Chi tiết