Thông tin cập nhật về kết quả “Khảo soát toàn cầu về Phong cách sống bền vững”

Các bạn thân mến!

Xin cảm ơn các bạn đã tình nguyện online tham gia “Khảo soát toàn cầu về Phong cách sống bền vững” một sáng kiến đầy tham vọng để tìm hiểu về phong cách sống bền vững- thách thức cho thế hệ hôm nay và tương lai- để tìm hiểu về nhận thức, tầm nhìn và ý tưởng cuả những người trẻ tuổi trên toàn thế giới từ các nền văn hoá khác nhau.

Chi tiết

Tổng hợp hoạt động diễn đàn về Phong cách sống và tiêu dùng bền vững tại các trường đại học

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) thông qua Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà Nội là đối tác NGO cuả Sida để hỗ trợ Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững thuộc Bộ Môi trường Thuỵ Điển. C&E tham gia với tư cách đối tác tình nguyện từ tháng 12 năm 2008 thúc đẩy tuổi trẻ Việt Nam tham gia Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững. Chúng tôi đã có mạng lưới các sinh viên tích cực hưởng ứng thảo luận về phong cách sống tại các trường Đại học tại Hà Nội, TP HCM, Vinh, Huế, và các bạn trẻ trong các mạng lưới tình nguyện.

Chi tiết