TẬP HUẤN VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH GIAO ĐẤT GIAO RỪNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ QUẢNG NAM THÁNG 6

Tháng 6 /2014, tại bản Khe Trăn (TT Huế) và thôn Xà Nghìn I (Quảng Nam) đã diễn ra hoạt động tập huấn liên quan nâng cao năng lực và nhận thức về sự tham gia của người dân trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng. Lớp tập huấn có sự tham gia của hai CLB sử dụng rừng thân thiện môi trường bản Khe Trăn và thôn Xà Nghìn I, cán bộ xã, thôn.

Chi tiết

TẬP HUẤN VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH GIAO ĐẤT GIAO RỪNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ QUẢNG NAM THÁNG 7

Tháng 7/2014, dự án: “Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua sự nâng cao nhận thức và năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của người dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên tại miền Trung Việt Nam (2012 – 2014)” đã tổ chức hoạt động Tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về sự tham gia của cộng đồng trong giao đất giao rừng tại thôn Aréh (ngày 15&16/7) và bản Khe Trăn (ngày 19&20/7). Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) do Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia tài trợ.

Chi tiết

HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG RỪNG CỘNG ĐỒNG

Tháng 8/2014, Câu lạc bộ (CLB) sử dụng rừng thân thiện môi trường tại thôn Xà Nghìn I (Quảng Nam, 23/8/2014) và tại bản Khe Trăn (Thừa Thiên Huế, 30/8/2014) đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức quản lý và sử dụng rừng bền vững. Hội thi đã thu hút hơn 300 người tham gia với các thành phần khác nhau. Qua hội thi này, các thành viên trong CLB và người dân tại hai địa phương có cơ hội được ôn lại và tìm hiểu những thông tin, kiến thức bổ ích về bảo vệ rừng, lâm sinh, hay quyền,…Điều đặc biệt là hội thi đã tạo cơ hội cho người dân trong thôn, bản có cơ hội giao lưu và mang lại nhiều tiếng cười cho cộng đồng.

Chi tiết

KIỀN BA CHÂN TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG

Muốn quản lý rừng hiệu quả tại cộng đồng thì rất cần một cơ chế phối hợp giữa các bên, bao gồm: Câu lạc bộ (CLB) sử dụng rừng thân thiện môi trường, ban quản trị thôn và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Đây là một trong những thông điệp được chia sẻ từ hoạt động tọa đàm về cơ chế phối hợp giữa các bên trong quản lý và sử dụng rừng bền vững tại bản Khe Trăn (Thừa Thiên Huế) và thôn Xà Nghìn I (Quảng Nam) vừa diễn ra trong tháng 8 năm 2014.

Chi tiết

TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN SINH KẾ VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2014, dự án: “Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua sự nâng cao nhận thức và năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của người dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên tại miền Trung Việt Nam (2012 – 2014)” đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về sự tham gia của người dân trong phát triển sinh kế và kỹ năng quản lý tại thôn Aréh, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Dự án này được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) do Quỹ Rosa Luxemburg Southeast Asia tài trợ.

Chi tiết

CLB SỬ DỤNG RỪNG BỀN VỮNG THÔN AREH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN HỌC TẬP VÀ TỌA ĐÀM

Trong khuôn khổ dự án: “Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua sự nâng cao nhận thức và năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của người dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên tại miền Trung Việt Nam” do Rosa Luxemburg Stiftung tài trợ. Hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2014, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) kết hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hai hoạt động ý nghĩa cho CLB sử dụng rừng thân thiện môi trường thôn Aréh đó là tham quan học tập tại huyện Tây Giang và tọa đàm về cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan quản lý rừng cộng đồng.

Chi tiết