Thông tin biến đổi khí hậu

Khí hậu đã trải qua nhiều lần biến đổi vì lý do tự nhiên, nhưng điều đó không phải là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu hiện nay. Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng biến đổi khí hậu là do sự tập trung ngày càng tăng của khí gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển.

Chi tiết

Diễn đàn Sinh viên với Phong cách sống và tiêu dùng bền vững

Ngày 26/3/2009, tại Nhà văn hóa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức diễn đàn “Sinh viên với phong cách sống và tiêu dùng bền vững”. Sự kiện được tài trợ bởi Chương trình Việt Nam Thụy Điển về Phát triển bền vững môi trường-Vụ Khoa học Gióa dục Tài nguyên và Môi trường-Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng sự trợ giúp của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và Đại sứ quán Thụy Điển.

Chi tiết

Diễn đàn Thanh niên và Phát triển Bền vững

Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức một chương trình thảo luận mở về chủ đề phát triển bền vững, lối sống, văn hóa và bảo vệ thiên nhiên cho các tình nguyện viên tham gia thông qua hướng dẫn, tạo điều kiện trải nghiệm thực tiễn.

Chi tiết

Diễn đàn “Phong cách sống và tiêu dùng bền vững” trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thời gian: 16h30 thứ 6 ngày 27 tháng 03 năm 2009
Địa điểm: Hội trường trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, 360 Đê La Thành quận Đống Đa thành phố Hà Nội.

Chi tiết

Diễn đàn

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) đang hỗ trợ cho Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững nhằm thúc đẩy tuổi trẻ Việt Nam tham gia vào Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững www.unep.fr/scp/marrakech.

Chi tiết

Thư ngỏ

Các bạn thân mến!

Xin cảm ơn các bạn đã tình nguyện online tham gia “Khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững” một sáng kiến đầy tham vọng để tìm hiểu về phong cách sống bền vững- thách thức cho thế hệ hôm nay và tương lai – để tìm hiểu về nhận thức, tầm nhìn và ý tưởng cuả những người trẻ tuổi trên toàn thế giới từ các nền văn hoá khác nhau.

Chi tiết

Chúng ta sống như thế nào trong thế giới hôm nay? Phong cách sống bền vững

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường – The Center for Development of Community Initiave and Environment (C&E) thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) đang tham gia vào Nghiên cứu khảo sát Phong cách sống bền vững và là một đối tác NGO của Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững tại Việt Nam, hợp tác với các tổ chức Môi trường và các Trường Đại học tham gia Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này.

Chi tiết

Sự tham gia của các trường đại học

Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc, là tiếng nói cuả hệ thống LHQ trong các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững, hỗ trợ chương trình nghị sự về sản xuất và tiêu dùng bền vững qua sáng kiến này.

Chi tiết