Chúng ta sống như thế nào trong thế giới hôm nay? Phong cách sống bền vững

Đây cũng là một phần của Khung hoạt động của quá trình Marrakech, về tiêu thụ và sản xuất bền vững SCP (Marrakech Process on Sustainable Consumption and Production), một quá trình toàn cầu nhiều thành phần tham gia với mục tiêu củng cố Chương trình khung hỗ trợ cho các khu vực và các quốc gia thực hiện tiêu thụ và sản xuất bền vững SCP. Dự án này sẽ hỗ trợ cho Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững Marrakech(Task Force on Sustainable Lifestyles) do Thụy Điển đứng đầu, với mục tiêu thu hút, khuyến khích và hỗ trợ các hành động để cỗ vũ phong cách sống bền vững tôn trọng nền văn hóa đa dạng tên toàn thế giới.

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này nhằm tìm kiếm những câu trả lời của những người trẻ tổi trên toàn thế giới từ các nền văn hóa khác nhau qua đó thể hiện cách suy nghĩ, nhìn nhận, hình dung và định hướng của họ về “Phong cách sống bền vững”. Phong cách sống bền vững là cách thức chúng ta phát triển các tiêu chuẩn sống tốt hơn, tạo ra các phương thức sống cân bằng và hòa hợp với môi trường thiên nhiên và văn hóa. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ suy ngẫm về cách thức tổ chức cuộc sống hàng ngày của mình, cách chúng ta mua sắm cũng như cách thức chúng ta giao tiếp với mọi người trong xã hội, ở cấp độ địa phương và toàn cầu.

 

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này chỉ ra rằng không chỉ có một định nghĩa duy nhất cho Phong cách sống bền vững: Mọi người và các cộng đồng dân cư trên khắp thế giới đang tìm kiếm và đề xuất các giải pháp sáng tạo khác nhau!

 

 

Quan tâm đến các thay đổi cuả môi trường, và đặc biệt là biến đổi khí hậu, và các thách thức về kinh tế xã hội liên quan đến các vấn đề này, chúng ta nhận thấy rõ ràng là phong cách sống bền vững phù hợp hơn cần được các cộng đồng các địa phương và toàn cầu thúc đẩy. Sự tham gia cuả   giới trẻ là một cơ hội hiếm có để biểu hiện cam kết quốc tế hướng tới phát triển bền vững, và đặc biệt là phát huy và nâng cao vị thế cuả lớp trẻ bằng cách lắng nghe tiếng nói cuả họ về những suy nghĩ, nhận thức và ý tưởng về sự phát triển bền vững trong cuộc sống hàng ngày và về tương lai.

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững có các đối tác tại 15 nước, trong đó có Việt Nam, tại khắp các vùng các châu lục trên thế giới. Do vậy Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này có thể liên kết và thiết lập mạng lưới toàn cầu với các trường đại học, các viện nghiên cứu và các chuyên gia về phong cách sống bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *