Thông cáo báo chí Hội Chợ “Nghĩ Xanh Mua Sạch” Đà Nẵng 2013

Hãy lắng nghe một vài con số!
Trung bình một người Mỹ mua hàng với số lượng bằng 53 lần một người Trung Quốc và tiêu thụ lượng tài nguyên tương đương với 35 người Ấn Độ, đồng thời gây ra mức độ ô nhiễm xấp xỉ 13 lần một người Brazil

Chi tiết