Tọa đàm về Rio + 20 “The Future we want – Tương lai chúng ta mong muốn” Thông điệp của thanh niên Việt nam gửi đến Rio+ 20

Tại Việt nam, Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) kết hợp với Khoa Môi trường Đô thị – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam”(hợp tác giữa Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc-UNDP) tổ chức buổi tọa đàm The Future We Want – Tương lai chúng ta mong muốn, mở đầu cho cuộc thi về Thông điệp của thanh niên Việt Nam gửi đến Rio+ 20

Chi tiết

Tổng hợp các bài dự thi và kết quả The Future we want – Tương lai chúng ta mong muốn Thông điệp của thanh niên Việt nam gửi đến Rio+ 20

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Rio+ 20 tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường C&E kết hợp với Khoa Môi trường Đô thị – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam”(hợp tác giữa Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc-UNDP) tổ chức sự kiện The Future We Want – Tương lai chúng ta mong muốn – Thông điệp của thanh niên Việt Nam gửi đến Rio+ 20 từ ngày 25 tháng 4 năm 2012 đến ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Chi tiết

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi The Future we want – Tương lai chúng ta mong muốn Thông điệp của thanh niên Việt nam gửi đến Rio+ 20

Rio+ 20 – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil trong tháng 6 năm 2012 là một cơ hội lịch sử để xác định con đường cho một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn sạch hơn, xanh hơn và thịnh vượng hơn. Rio+20 là cơ hội để thay đổi những công việc bình thường, hành động để xóa bỏ nghèo đói, đối phó với các vấn đề hủy hoại môi trường và xây dựng một cầu nối hướng tới tương lai.

Chi tiết

Tổng kết và Chia sẻ kinh nghiệm dự án tăng cường năng lực cho Phụ nữ Sán Dìu cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo

Ngày 26.5.2012, tại hội trường UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Trung tâm C&E đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã Tam Quan và CLB Phụ nữ và Môi trường thôn Đồng Bùa tổ chức Hội thảo “Tổng kết và Chia sẻ kinh nghiêm của dự án”.

Chi tiết

Thư mời tham gia Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi The Future we want – Tương lai chúng ta mong muốn Thông điệp của thanh niên Việt nam gửi đến Rio+ 20

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Rio+ 20 tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường C&E kết hợp với Khoa Môi trường Đô thị – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam”(hợp tác giữa Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc-UNDP) tổ chức sự kiện The Future We Want – Tương lai chúng ta mong muốn – Thông điệp của thanh niên Việt Nam gửi đến Rio+ 20 từ ngày 25 tháng 4 năm 2012 đến ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Chi tiết