Lễ trao giải Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” tại Việt Nam

Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” tại Việt Nam do báo KH&ĐS phối hợp với Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức, được tài trợ bởi: Cơ quan phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida).

Chi tiết

Thông tin xanh

Trong các hoạt động của Quỹ Môi trường Sida (SEF), việc phổ biến thông tin và trao đổi kinh nghiệm được đặc biệt chú trọng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án và kịp thời phản ánh những kết quả và kinh nghiệm, từ năm 2002, hàng quý Quỹ có các Bản tin nội bộ Kết nối – Hỗ trợ cộng đồng cải thiện môi trường.

Chi tiết