Đánh giá nhu cầu đào tạo về phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế & Quảng Nam: Tiếp cận dựa trên quyền

Được sự tài trợ của Rosa Luxemburg (RLS), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã tiến hành khảo sát ở 7 xã miền núi có đông đồng bào dân tộc ở 4 huyện miền núi của 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam từ tháng 2 đến tháng 4.

Chi tiết

Giới thiệu Quỹ Môi trường Sida

Quỹ Môi trường Sida (SEF) được Đại sứ quán Thụy Điển thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/1997. Từ năm 1997 đến nay đã xét duyệt và tài trợ cho 262 dự án nhỏ tại các địa phương trên cả nước. Quỹ do Sida quản lý với sự trợ giúp của một Nhóm Cố vấn Việt Nam, có văn phòng đặt tại Hà Nội.

Chi tiết

XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỘNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ & QUẢNG NAM: TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN

Trong vài thập niên gần đây khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề suy thoái môi trường và sự mất đi của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng.

Chi tiết