Phát động cuộc thi sinh viên với kinh tế môi trường

Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Ngoại thương phát động “Cuộc thi sinh viên năng động 2010: Kinh tế môi trường” vào ngày 22/4 tại trường Đại học Ngoại Thuơng Hà Nội nhằm tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường trong sâu rộng cộng động sinh viên.

Chi tiết