Lễ phát động dự án Hợp tác giáo dục về biến đổi khí hậu giai đoạn mở rộng

Trong bối cảnh phức tạp của cuộc sống, phát triển bộn bề về kinh tế, con người đã chạy theo những lợi ích trước mắt mà quên đi những lợi ích lâu dài. Dự án Hợp tác giáo dục về biến đổi khí hậu đã ra đời tập trung hướng dẫn học sinh những hành động vì sự phát triển bền vững

Chi tiết

XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỘNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ & QUẢNG NAM – GIAI ĐOẠN 2012 – 2014

Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của họ đối với rừng tự nhiên.

Chi tiết