TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI PHÁP LUẬT QLBVR, QUẢN LÝ LÂM SẢN VÀ KỸ NĂNG VỀ SỰ THAM GIA TRONG SỬ DỤNG BỀN VỮNG RỪNG TẠI QUẢNG NAM VÀ THỪA THIÊN HUẾ

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho 2 câu lạc bộ sử dụng rừng thân thân thiện môi trường ở 2 thôn thuộc vùng dự án tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Chi tiết

Quản lý bền vững rừng tự nhiên tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bước vào năm thứ 3 chu kỳ dự án

Năm 2014 là năm cuối của dự án “Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên ở miền Trung Việt Nam (2012-2014)” do Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) – Cộng hòa liên bang Đức tài trợ cho trung tâm C&E

Chi tiết