Thông cáo báo chí: HỘI THẢO: SỐNG XANH – DỄ HAY KHÓ?

Phong cách sống bền vững là gì?
Ai cũng muốn có một cuộc sống bền vững nhưng liệu có dễ dàng thực hiện?
Phải làm gì để xây dựng năng lực hướng tới phong cách sống bền vững? Cho bản thân? Cho người khác?
Hãy đến với hội thảo “Sống xanh – Dễ hay khó?” – và bạn sẽ tìm ra câu trả lời!
Phong cách sống bền vững là thú vị và sành điệu.

Chi tiết

Hội thảo: Quản lý rừng tự nhiên dựa trên quyền của người dân

Hội thảo về “Quản lý rừng tự nhiên dựa trên quyền của người dân” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Trung tâm Giáo dục và Truyền thông Môi trường (CEACE) và Hội KHKT Lâm nghiệp Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức và được sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg- Đức. Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các cộng đồng, các cơ quan quản lý nhà nước và những nhóm lợi ích khác nhau đồng thời tổng hợp và đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp để vận động chính sách đóng góp cho quá trình quản lý rừng bền vững ở Việt Nam,

Chi tiết