Tiếp cận trên quyền: Chuyện về quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở Phú Mậu

Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hoá nghề rừng. Thừa Thiên Huế là một tỉnh ở vùng duyên hải miền Trung, với đất lâm nghiệp chiếm 60,7% tổng diện tích (307.201,8 ha, hiện trạng rà soát năm 2008), nên từ lâu đã rất quan tâm đến công tác này

Chi tiết

YouthXchange – Bộ tài liệu tập huấn về tiêu dùng có trách nhiệm

UNEP và UNESCO bắt đầu Sáng kiến YouthXchange (YXC) vào năm 2001 để thúc đẩy những lối sống bền vững trong thanh niên (độ tuổi 15-24) thông qua giáo dục, đối thoại, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực. Ở cấp quốc gia và cấp địa phương, các hoạt động đào tạo YXC được đảm bảo thông qua một mạng lưới đối tác đa dạng với sự hỗ trợ của một bộ công cụ đào tạo được in ấn và một trang web www.youthxchange.net.

Chi tiết

Một số giải pháp hỗ trợ cộng đồng sử dụng quyền và nghĩa vụ trong quản lý rừng tự nhiên tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Ngày 23.11.2012, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã phối hợp với các đối tác địa phương tổ chức hội thảo “Một số giải pháp hỗ trợ cộng đồng sử dụng quyền và nghĩa vụ trong quản lý rừng tự nhiên tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam” tại thành phố Huế.

Chi tiết