Tuần lễ Giao thông Xanh 2009

ừ 28/09-2/10 Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu của các tổ chức Phi chính Phủ (CCWG) thuộc Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi chính phủ (VUFO- NGO Resource Center) sẽ tổ chức chiến dịch “ Tuần lễ Giao thông Xanh 2009”. Chiến dịch này là một cuộc thi thân thiện giữa các văn phòng ở Hà Nội để tìm ra các công sở “Thân thiện với môi trường”. Chiến dịch kêu gọi các nhân viên văn phòng, công sở “Thay phương tiện, Đổi suy nghĩ”, với mục tiêu sẽ giảm được 600kg CO2 thải vào môi trường trong tuần lễ này.

Chi tiết

Máy giặt không dùng nước

Xưa nay, sinh hoạt tắm rửa, giặt giũ của con người đi liền với… nước. Tuy nhiên, trong một tương lai rất gần, việc sử dụng nước, ít ra cho giặt giũ, có thể sẽ giảm đến 90% nhờ một phát minh mới của các học giả người Anh: Máy giặt đồ khỏi cần nước. Sáng chế này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ nghệ giặt giũ, tiết kiệm điện nước, và giúp bảo vệ môi trường.

Chi tiết

Hội thảo “Nghiên cứu Khảo sát Toàn cầu về Phong cách sống Bền vững” vùng Châu Á –Thái bình dương tại Daejeon, Hàn Quốc

Cùng với sự phát triển của xã hội, loài người ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu như hiện nay. Vấn đề phát triền bền vững và con đường hướng tới một phong cách sống bền vững trở nên ngày càng quan trọng. Chúng ta có thể làm gì để bảo vê ̣trái đất, ngôi nhà chung cho thế hệ tương lai?

Chi tiết

Phong cách sống bền vững trước khủng hoảng kinh tế, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc về phong cách sống bền vững
Có lẽ chưa bao giờ loài người lại phải đứng trước nhiều thách thức toàn cầu như hiện nay: khủng hoảng kinh tế, suy thoái môi trường tài nguyên thiên nhiên, thiên tai dịch bệnh, và biến đổi khí hậu- điều tưởng như chuyện của ngàn năm sau nhưng đã hiện hữu và đã gây ra những hệ lụy không nhỏ cho nhiều ngành nhiều nghề, nhiều địa phương, nhiều quốc gia trên thế giới.

Chi tiết