Tuần lễ Giao thông Xanh 2009

Chiến dịch này được thiết kế theo mô hình vòng xoáy: 
–          Quan tâm: Xây dựng được sự chia sẻ, đồng cảm, hiểu về tình hình/ bối cảnh của hành vi mình muốn thay đổi. 
Các công cụ là có thể sử dụng trong chương trình: 
o         Sử dụng công cụ Thử tính CO2 ở trên trang web
www.giaothongxanh.org để hiểu về mức độ phát thải do các phương tiện giao thông 
o         Lập bản đồ về vị trí giữa cơ quan và nhà của mọi người 
Mục đích là tạo một sự quan tâm về vấn đề, giúp người tham gia trải nghiệm lại hành vi của mình 
–          Thông tin, đặt câu hỏi để tìm thông tin: Giúp người tham gia khám phá, bằng cách đặt các câu hỏi. Các cách để làm được việc này có thể là: 
o         Tổ chức các buổi nói chuyện 
o         Các thông tin đưa ra trên trang web, nhưng đồng thời cũng mở để mọi người cùng khám phá. 
–          Hành động: bao gồm việc giúp người tham gia hình thành một ý định để thay đổi và thử nghiệm. Quá trình phản hồi cũng sẽ giúp ích cho quá trình này. Các công cụ: 
o         Mọi người có thể tự đặt ra các mục tiêu Giao thông xanh cho mình (Số Km xanh, phương tiện xanh phù hợp, ngày nào trong tuần phù hợp) 
Trong khi hỗ trợ mọi người thay đổi hành vi “chọn phương tiện Giao thông Xanh để đi làm”, các nguyên tắc như: 
–          Lời mời 
–          Tập trung 
–          Nhấn mạnh vào hành động của cá nhân 
–          Mô hình phát tán xã hội (tác động của những người tiên phong, tâm lý số đông…) 
 
   Để thực hiện chiến dịch “ Tuần lễ Giao thông Xanh” tại văn phòng, công sở của mình, các anh chị có thể sử dụng một số các sáng kiến như: Tổ chức các buổi nói chuyện, các buổi chiếu phim; tổ chức các cuộc thi giữa các phòng ban; khen ngợi và tăng tính đoàn kết của các nhân viên; dán áp phích và đeo nơ giao thông xanh…. ( Vui lòng xem tài liệu “ Guide pack” đính kèm). 
 Ngoài ra, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị cung cấp một số tài liệu truyền thông để giúp các anh / chị tổ chức chiến dịch một cách hiệu quả hơn bao gồm: 
–          Áp phích chiến dịch ( khổ A2) 
–          Nơ giao thông xanh, card giới thiệu về chiến dịch 
–          Tài liệu hướng dẫn thực hiện chiến dịch 
–           Áo Giao thông xanh ( được cung cấp với chi phí nhỏ là 80,000 đồng/ áo nhằm mục đích xây dựng Quỹ Giao Thông xanh) 
 
  Để có được các tài liệu truyền thông này, xin anh/ chị vui lòng liên hệ với Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị: 
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị 
1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 
ĐT: 04 6 2702553, 046 2700184 
Email
giaothongxanh@gmail.com 
www.giaothongxanh.org                                               

Chúng tôi mong nhận  được sự ủng hộ và đăng ký tham gia của các văn phòng/ công sở và hi vọng đây là  một cơ hội để các anh/ chị có thể  vận dụng những kiến thức đã học được trong khóa tập huấn để thực hiện chiến dịch tại chính văn phòng/ công sở của mình. 
Xin cảm ơn về sự nhiệt tình muốn đóng góp cải thiện môi trường sống chung của chúng ta! 
 
 
Kính thư 
 
Trần Thị Hải 
Đại diện Ban tổ chức Giao thông Xanh 2009 
Điều phối viên Chương trình 
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *