Tổng kết sự kiện: Hành trình của chúng ta

“Hành trình của chúng ta” (HTCCT) là chương trình trò chơi thực tế kết hợp cuộc thi kiến thức về Du lịch bền vững được Trung tâm Phát triển Sáng Kiến Cộng Đồng và Môi trường (C&E) tổ chức vào ngày 24/11/2012 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ của Tập đoàn SGS, Công ty SGS Việt Nam và sự hợp tác tổ chức của trường Đại học Hoa Sen.

Chi tiết