THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “NGHĨ XANH – MUA SẠCH” (Thành phố Hồ Chí Minh)

Bạn thân mến,
Nếu Trái đất là một quả cam thì….
Vào năm 1960, tất cả nhu cầu của loài người tương đương với 1 nửa quả cam này.
Năm 1987, cả quả cam vừa đủ cho cuộc sống của chúng ta.
Năm 2007, con người cần 2 quả cam để sống đầy đủ…
Bạn có tự hỏi vào thời điểm này hay 10 năm sau nữa số cam chúng ta cần là bao nhiêu?

Chi tiết