Liên hệ

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường

Địa chỉ: Phòng 510, tòa E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 04 35738536 / +84 04 35738537

Emailce.center.office@gmail.com

Websitehttps://ce-center.org.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Ce.center.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1hqQmNHK0hyNyjw8sOxDeA/videos

Issuu: https://issuu.com/tamtrung


Giám đốc: Bùi Thị Thanh Thủy

Điện thoại: +84 04 35738536

Email: buthuyeco@gmail.com