Thông báo lùi thời hạn gửi bài dự thi về “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” lần thứ 8

Thừa ủy quyền của Ban tổ chức, Văn phòng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xin trân trọng thông báo: thời hạn gửi bài dự thi quốc gia về chủ đề “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”năm nay dành cho lứa tuổi học sinh sẽ được kéo dài thêm 15 ngày.

Chi tiết

Sổ tay ứng phó BĐKH cho cộng đồng đô thị

Mỗi cá nhân trong các cộng đồng đô thị chịu ảnh hưởng của sự thay đổi về khí hậu, ngập lụt và nhiệt độ gia tăng có thể tự thực hiện một vài biện pháp thích ứng đơn giản trước những tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa trên hướng dẫn của ấn phẩm “Làm thế nào để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở đô thị – Sổ tay dành cho cộng đồng”.

Chi tiết

Quản lý rừng tự nhiện dựa trên quyền của người dân

Trong vài thập niên gần đây khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề suy thoái môi trường và sự mất đi của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng.

Chi tiết