CƠ HỘI DÀNH CHO THANH NIÊN TÌM HIỂU VỀ LỐI SỐNG SINH THÁI

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đang tổ chức chuỗi tập huấn “Truy tìm sinh thái – Finding Eco”, cho các bạn trẻ năng động và quan tâm tới vấn đề môi trường. Chuỗi tập huấn“Truy tìm sinh thái – Finding Eco” nhằm mang đến cho các bạn trẻ cơ hội tiếp cận với kiến thức và trải nghiệm thực tế về lối sống sinh thái theo một hình thức mới.

Chi tiết