“Thực trạng và Thách thức” trong xây dựng năng lực quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã phối hợp với các đối tác địa phương tổ chức hai hội thảo “Xây dựng năng lực quản lý rừng dựa vào cộng đồng – thực trạng và thách thức” tại 2 thành phố Huế và Tam Kỳ.

Chi tiết