Chủ động thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 của các CLB sử dụng rừng thân thiện môi trường

Tháng 5/2015, hai câu lạc bộ (CLB) sử dụng rừng thân thiện môi trường tại hai thôn Aréh (xã Tà Lu) và thôn Xà Nghìn I (xã Zà Hung) thuộc huyện Đông Giang đã tiến hành hoạt động sinh hoạt định kì nhằm đánh giá những hoat động dự án trong giai đoạn 1 (2012 – 2014) và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2 và cho năm 2015.

Chi tiết