Cuộc thi “Siêu thủ lĩnh”

Siêu thủ lĩnh là một cuộc thi truyền hình dành cho những nhà lãnh đạo trẻ do Ban Thanh thiếu niên – Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Với mục đích tạo ra một sân chơi dành cho những người trẻ đang có ý tưởng hoặc đang thực hiện những dự án vì cộng đồng, Siêu thủ lĩnh đã trải qua 2 mùa thi với hơn 800 gương mặt thí sinh xuất sắc đến từ mọi miền trên đất nước. Cuộc thi không chỉ tôn vinh tài năng và phẩm chất lãnh đạo của người trẻ mà quan trọng hơn, đây là nơi kết nối các ý tưởng vì một Việt Nam phát triển và trở thành niềm khích lệ cho nhiều bạn trẻ muốn chung thay thay đổi xã hội.

Chi tiết