Quỹ Môi trường Sida

Từ năm 1984 Việt Nam và Thuỵ Điển cùng hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên. Năm 1985, với sự tài trợ về tài chính của Sida, “Dự thảo về Chiến lược Bảo tồn Quốc gia của Việt Nam” đã được xuất bản. Hơn nữa, vào năm 1990 Sida cùng với Liên hợp quốc tài trợ một dự án của Việt nam để triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phát triển Bền vững Môi trường thời kỳ 1991-2000. Sida cũng cung cấp vốn cho một số dự án xây dựng năng lực quản lý môi trường và phát triển vùng rừng núi và nông thôn, quản lý môi trường, biển và ven biển.

Chi tiết

Cuộc thi: Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 5

Cơ hội cho các em học sinh tham gia cuộc thi quốc gia ‘Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” do báo KH&ĐS phối hợp với Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài nguyên và Môi trường VN tổ chức. Thông tin chi tiết như sau:

Chi tiết