Xây dựng năng lực hướng tới phong cách sống bền vững

“Thanh niên ngày nay là một nhóm quan trọng trong các xã hội người tiêu dùng, các thói quen hình thành hiện tại của họ sẽ có vai trò quyết định đối với các khuôn mẫu tiêu dùng tương lai. Với tư cách là người tiêu dùng, những quyết định của họ ngày càng có nhiều ảnh hưởng tới các thị trường và các phong cách sống. Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến thanh niên khi chúng ta muốn thay các khuôn mẫu tiêu dùng tốn kém bằng các khuôn mẫu đảm bảo phát triển bền vững”- (Achim Steiner- Giám đốc điều hành UNEP and Koïchiro Matsura- Tổng Giám đốc UNESCO)

Chi tiết