Biến đổi khí hậu được lồng ghép trong giai đoạn 2015 – 2017 của dự án

Sau ba năm thực hiện, dự án: “Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên ở miền Trung Việt Nam (2012-2014)” đã thiết lập/cũng cố được 3 Câu lạc bộ (CLB) sử dụng rừng thân thiện môi trường, thực hiện 21 lớp tập huấn, biên soạn/phổ biến 22 loại tài liệu khác nhau, tổ chức 3 chuyến tham quan học tập, 7 cuộc đối thoại chính sách, 2 cuộc thi/truyền thông tìm hiểu về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, 3 hội thảo cấp tỉnh/liên tỉnh/quốc gia, và hỗ trợ 47 cuộc họp định kì cho 3 CLB,…với tổng số 1807 lượt người tham gia.

Chi tiết