Điều khoản sử dụng thông tin trên website của C&E

Điều khoản chung
Trung tâm Phát triển Sáng Kiến Cộng đồng và Môi trường, viết tắt là C&E. Website này do C&E thiết kế và bảo trì. Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website của C&E để sử dụng thông tin và các tài nguyên trên website này. Trong Điều khoản sử dụng này người sử dụng có thể được gọi hay xưng hô là “bạn”.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản sử dụng
C&E có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa nội dung của Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sẽ có hiệu lực tức thì ngay khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website C&E, bạn phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Các liên kết website (links)
Website này có một số liên kết với các website khác không thuộc quyền quản lý của C&E. C&E không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác và các vấn đề liên quan đến các website đó. Vì vậy bạn phải xem xét kỹ các điều khoản sử dụng của các website do C&E đặt liên kết.

Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các thông tin và tư liệu trong website này được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam ký kết.

Bạn có quyền được sử dụng nội dung thông tin trên website này hoặc các tài nguyên do chúng tôi cung cấp cho mục đích cá nhân hay nội bộ mà không nhằm mục đích kinh doanh. Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này nhưng yêu cầu người sử dụng trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường link đến các tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của C&E.

Hạn chế sử dụng
Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng tài nguyên website của C&E vào những việc sau:

 1. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác;
 3. Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác;
 4. Phạm pháp hình sự;
 5. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;
 6. Sử dụng thông tin trên website này vào mục đích thương mại;
 7. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
 8. Bất kỳ hành động nào bất hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng;


Quyền từ chối bảo đảm
Khi các bạn đồng ý sử dụng website này đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. C&E không đảm bảo:

 1. Tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra, đối chiếu với các nguồn thông tin khác.
 2. Server chứa website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của các bạn khi truy cập, download hoặc sử dụng website này. C&E sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
 3. Website có thể tạm hoãn hay dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. C&E không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do những sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *