Tài liệu do SEF xuất bản

 

Giáo dục Môi trường trong trường học

 • Môi trường qua những bức tranh. Trung tâm phát triển công nghệ và điều tra tài nguyên, 1998
 • Trại thiên nhiên. Chi hội bảo tồn thiên nhiên Huế, 2000
 • Những trò chơi về môi trường cho thiếu nhi. Trung tâm HDHĐ thiếu nhi trung ương, 2005
 • Những bài hát và kịch bản truyền thông về môi trường cho thiếu nhi. Trung tâm HDHĐ thiếu nhi trung ương, 2005
 • Rừng xanh. Trung tâm giáo dục thiên nhiên, 2005
 • Giọt nước kỳ diệu – Cuộc thi cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”. 2007

Sổ tay, sách liên quan đến cộng đồng và môi trường

 • Sổ tay hướng dẫn vệ sinh môi trường ở nông thôn. 1999
 • Tập bài giảng về Bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam, 1999
 • Tài liệu ảnh lớp tập huấn chủ dự án 2000. 2000
 • Người dân với mô hình sản xuất bảo vệ môi trường. Hội thông tin Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2000
 • Hoa sen – tập thơ chuyên đề " Bảo vệ môi trường kết hợp phát triển kinh tế – bảo vệ sức khỏe". CLB người cao tuổi xã Tam Đồng, Mê Linh, Vĩnh Phúc, 2001
 • Bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững. Hội nhà Báo, 2002
 • Sức khỏe và vệ sinh môi trường ( H`mong, Ê đê, Khmer). Đài tiếng nói Việt Nam, 2000, 2003
 • Suy nghĩ và hành động bảo vệ và phát triển rừng. Viện kinh tế sinh thái, 2004
 • Sổ tay công tác truyền thông môi trường. Mạng lưới truyền thông Việt Nam, 2005
 • Những tấm lòng vì môi trường. Báo Khoa học và Đời sống, 2005
 • Hướng dẫn việc tổ chức xây dựng các cam kết của cộng đồng về BVMT. VACNE. 2005
 • Luật tục Ê ĐÊ về bảo vệ rừng, đất đai, nguồn nước. UBMTQ xã Cư Mgar. 2006
 • Mô hình kết hợp BVMT với xóa đói giảm nghèo. VACNE. 2007
 • Mô hình Thanh niên tình nguyện BVMT. VACNE. 2007
 • Mô hình xã hội hóa thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. VACNE. 2007
 • Mô hình BVMT với xóa đói giảm nghèo. VACNE. 2007
 • Mô hình giáo dục truyền thông môi trường ở cấp cơ sở. VACNE. 2007
 • Sổ tay vệ sinh an toàn thực phẩm. Trung tâm Môi trường và PT bền vững Nghệ An. 2007
 • Hướng dẫn nhận dạng các loài thú ở Việt Nam. (song ngữ) Trung tâm con người và Thiên nhiên, 2008
 • Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. MERC, 2008
 • SEF cùng cộng đồng bảo vệ môi trường. (song ngũ)-Nhà xuất bản Lao động. 2008

Kỷ yếu Diễn đàn, Hội thảo

 • Kỷ yếu diễn đàn lần thứ II: "Cộng đồng địa phương tham gia công tác bảo vệ môi trường". 2003
 • Kỷ yếu hội thảo "Nhân rộng mô hình Khu bảo tông biển Rạn Trào do địa phương quản lý". Liên minh sinh vật biển Quốc tế (IMA – Việt Nam), 2004
 • Kỷ yếu hội thảo "Học sinh và thanh niên với môi trường". 2005
 • Diễn đàn tri thức SEF-WB "Cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường". (song ngữ). 2005
 • Kỷ yếu diễn đàn "Thiếu nhi với công tác bảo vệ môi trường". Trung tâm HDHĐ thiếu nhi trung ương, 2005
 • Kỷ yếu hội thảo "Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại vùng nông thôn Nghệ An". Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, 2005
 • Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò của các tổ chức XHDS trong công tác BVMT”. (song ngữISS-VUSTA. 2008
 • Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 6, 2008
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng hài hòa với thiên nhiên. Trường ĐH mỹ thuật công nghiệp, khoa trang trí nội ngoại thất, 2008

Tài liệu liên quan đến các dự án

 • Quỹ môi trường Sida 1997 – 2001 (song ngữ). 2001
 • Quỹ môi trường Sida 2002- 2005 (song ngữ). 2006
 • Quỹ môi trường Sida 2002- 2005 (song ngữ). 2006
 • Báo cáo đánh giá về ảnh hưởng kinh tế xã hội của Quỹ Môi trường Sida –  2005
 • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về những hoạt động của Quỹ môi trường Sida, 2005
 • Tuyển tập báo cáo dự án năm 2002. 2005
 • Tuyển tập báo cáo dự án năm 2003. 2005
 • Tuyển tập báo cáo dự án năm 2004 – 2005. 2006
 • Tuyển tập báo cáo dự án năm 2006. 2007
 • Tuyển tập báo cáo dự án năm 2007.2008

Bản tin hàng quý: Kết nối Hỗ trợ cộng đồng cải thiện môi trường (tiếng Việt)

Bản tin hàng năm : (song ngữ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *