TẬP HUẤN VỀ CHỦ ĐỀ RÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC THÔNG MINH/BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC TẠI THANH KHÊ, HÒA VANG

Trong 4 ngày 28-31/03/2022, C&E đã tổ chức những buổi tập huấn về chủ đề rác thải và sử dụng nước thông minh tại 2 quận/huyện Thanh Khê và Hòa Vang. Đồng hành cùng các buổi tập huấn là giảng viên: Quách Thị Xuân, điều phối viên mạng lưới Liên Minh Không Rác Việt Nam và tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, (Viện DRAGON – Mekong); Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ,trường Đại học Cần Thơ.

 

Với sự tham gia của các cán bộ, người dân của quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang, chương trình tập huấn đã diễn ra thành công và đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, trong 2 buổi tập huấn về chủ đề rác, giảng viên Quách Thị Xuân đã tổ chức một số hoạt động, bao gồm thống kê các loại rác trong hộ gia đình của học viên tham gia, tìm hiểu các quy định về phân loại rác do chính quyền các cấp tại thành phố Đà Nẵng quy định, các mô hình phân loại, xử lý rác thải tại khu dân cư, mô hình không rác tại các nước trên thế giới, và các biện pháp triển khai mô hình không rác tại khu dân cư . 

Tại buổi học, các học viên đã chia sẻ về các loại rác phát sinh trong gia đình, nguyên nhân, các biện pháp xử lý của hộ gia đình. Lớp học cùng thảo luận về các lý do cần phải phân loại rác trong hộ gia đình. Giảng viên chia sẻ về các hình thức, phương pháp phân loại rác tại một số nước trên thế giới ( Philipin, Indonesia) và theo quy định pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể tại địa phương: Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14, quy định phân loại chất thải rắn của thành phố Đà Nẵng. Học viên được tham gia thảo luận về quy định thu phí rác thải cho các hộ dân, những bất cập có thể có với việc thu phí đồng đều trên tất cả các hộ gia đình và định hướng giải quyết về mặt chính sách trong thời gian tới. Lớp học chia thành các nhóm và xây dựng con đường đi của rác thải hiện nay tại khu dân cư, cụ thể, các nhóm tìm hiểu hiện nay tại khu dân cư, rác được thu gom, vận chuyển, xử lý như thế nào. Các học viên cũng được tìm hiểu về một số thực hành quản lý, xử lý rác thải như: các thực hành ngăn ngừa, phân loại, xử lý rác phổ biến tại các hộ gia đình; các thực hành xử lý rác quy mô lớn; các thực hành thu gom và xử lý rác tái chế giá trị thấp; thực hành làm nước rửa bát bằng vỏ dứa và bồ hòn. Đây đều là những kiến thức rất thực tế mà mọi người có thể áp dụng ngay trong gia đình mình. Học viên và giảng viên đã thảo luận với nhau để đưa ra phương pháp tập huấn cho người dân tại từng thôn tại khu vực quận/ huyện Thanh Khê và Hòa Vang về các chủ đề phân loại, xử lý rác.

Thảo luận về phương pháp tập huấn cho người dân tại thôn Trường Định (huyện Hòa Vang)

Thảo luận về phương pháp tập huấn cho người dân tại thôn Thạch Bồ (huyện Hòa Vang)

Thảo luận về kế hoạch hoạt động tại thôn Thái Lai (huyện Hòa Vang)

Thảo luận về phương pháp tập huấn cho người dân tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê)

Thảo luận về phương pháp tập huấn cho người dân tại phường Hòa Khê (quận Thanh Khê)

Về chủ đề nước, tiến sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ một số nội dung về sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước, xử lý nước và rác hữu cơ bằng mô hình vòng tròn chuối, xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước tại khu dân cư, …

Thảo luận về phương pháp tập huấn cho người dân tại phường Hòa Khê Tây (quận Thanh Khê)

Để sử dụng nguồn nước hợp lý người dân cần hiểu được tầm quan trọng của nước đối với con người và môi trường, ý nghĩa của việc sử dụng nước hợp lý và các đe dọa ô nhiễm nguồn nước trong bối cảnh hiện nay. Giảng viên cùng chia sẻ về mục đích của việc tiết kiệm nước cũng như đưa ra các phương pháp đối với cá nhân và hộ gia đình như: tiết kiệm nước trong vệ sinh cá nhân, sử dụng nước trong sinh hoạt gia đình, tiết kiệm nước trong canh tác nông nghiệp, chăn nuôi (sử dụng đệm lót sinh học), tiết kiệm nước trong cộng đồng khu dân cư, các nơi công cộng. Cùng với đó, các nhóm học viên cùng giảng viên đã thảo luận về các biện pháp bảo vệ nguồn nước trong khu dân cư. Và cuối cùng, cán bộ tại từng khu vực cụ thể đã họp lại với nhau để cùng xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước tại khu dân cư. 

Ông Lê Văn Bút, bí thư thôn Thạch Bồ chia sẻ về kế hoạch triển khai của thôn

Đặc biệt, người dân thôn Thái Lai – xã Hòa Nhơn đã được tham quan và thực hành vòng tròn chuối ngay tại lớp học

Các học viên tham quan và thực hành vòng tròn chuối

Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên chuẩn bị kế hoạch tổ chức các buổi hướng dẫn cho cộng đồng triển khai mô hình khu dân cư bền vững trong tháng 4,5 tại các khu dân cư. Các mô hình khu dân cư bền vững về môi trường sẽ dần được hình thành tại các khu dân cư cũng trong thời gian này, hứa hẹn sẽ còn nhiều hoạt động thú vị và góp phần cải thiện chất lượng môi trường tại các khu dân cư.