Khóa tập huấn về phát triển tổ chức và vận động chính sách trong BVMT và sử dụng bền vững TNTN

Nhận thức được tầm quan trọng của vận động chính sách, Quỹ Môi trường Sida (SEF) với kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ các cộng đồng địa phương thực hiện sáng kiến về môi trường đã tổ chức hội thảo     tập huấn về phát triển tổ chức và vận động chính sách trong BVMT và sử dụng bền vững TNTN cho các chủ dự án nhằm mục đích trang bị kiến thức và kỹ năng về vận động chính sách, giúp cho những tổ     chức/cá nhân đang tham gia các dự án bảo vệ môi trường phát huy được những sáng kiến của mình hiệu quả hơn và có hệ thống hơn.

Khóa tập huấn sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận động chính sách, giúp các học viên áp dụng một cách hiệu quả trong tổ chức/dự án của mình. Bên cạnh đó là chia sẻ kinh nghiệm kinh             nghiệm quốc tế cũng như trong nước về vận động chính sách và đặc biệt là hướng dẫn các học viên lập kế hoạch vận động chính sách tại địa phương cho các tổ chức/dự án của mình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *