Ông Rolf Samuelsson, Bí thư thứ nhất-Đại sứ quán Thụy Điển nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài nguyên và Môi trường

Trong 10 năm công tác tại Việt Nam từ 1998 đến 2008, ông Rolf Samuelsson đã hợp tác chặt chẽ và ủng hộ Bộ TN&MT, tích cực phát triển mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển trong các lĩnh vực thuộc ngành TN&MT. Ông đã đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi hỗ trợ phát triển của Thụy Điển cho ngành TN&MT từ tập trung vào phát triển năng lực trong các lĩnh vực của các bộ chuyên ngành sang tư vấn chính sách cho quá trình cải cách thể chế của ngành và cho các sở tài nguyên môi trường ở địa phương. Ông Rolf Samuelsson là một đối tác đối thoại tích cực với Bộ, và đề xuất nhiều ý tưởng mới nhằm cải thiện quá trình hợp tác phát triển với các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương, đặc biệt là với Vụ Hợp tác Quốc tế. Ngoài ra, ông Rolf đã giúp mở rộng mục đích và phạm vi của Nhóm Hỗ trợ Quốc tế về Tài nguyên và Môi trường (ISGE) để trở thành một đối tác chung giữa chính phủ và các nhà tài trợ trong quá trình đối thoại chính sách và điều phối giữa các nhà tài trợ tại Việt Nam.

Trong quá trình công tác tại Việt Nam, ông Rolf Samuelsson luôn quan tâm đến việc lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường vào tất cả các chính sách của SIDA và các chính sách của các nhà tài trợ đối với Việt Nam. Những chương trình, dự án Chính phủ Thuỵ Điển về Đổi mới hệ thống Địa chính (1997-2003), Dự án Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý môi trường (1997-2000); và đặc biệt là Chương trình hợp tác Việt Nam – Thuỵ Điển về tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) đã góp phần tích cực cho việc hoàn thiện công tác quản lý đất đai và môi trường ở VIệt Nam.

Thay mặt Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã bày tỏ lòng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của ông Rolf Samuelsson cho lĩnh vực TN&MT. Cũng theo Thứ trưởng, sự hỗ trợ của Thụy Điển trong thời gian qua đối với lĩnh vực này đã giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai, môi trường, phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành.

Phát biểu tại Lễ Trao Kỷ niệm chương, ông Rolf Samuelsson đã cám ơn Bộ Tài nguyên Môi trường nói chung và một số đơn vị, cá nhân nói riêng đã nhiệt tình hợp tác và ủng hộ ông trong suốt thời gian công tác tại Việt Nam. Ông cũng chúc ngành sẽ tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã được Chính phủ Việt Nam giao, đạt được nhiều thành tựu lớn trong những năm tới.

Nguồn: BTK ISGE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *