“Xây dựng năng lực về Phong cách sống và tiêu dùng bền vững lồng ghép trong công tác lập kế hoạch”

Thông tin về Hội thảo tập huấn 

“Xây dựng năng lực về Phong cách sống và tiêu dùng bền vững lồng ghép trong công tác lập kế hoạch”

Chủ đề: Sáng kiến Sinh thái và lập kế hoạch bền vững

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường/Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ KHGDTN&MT/Bộ KH&ĐT) đang thực hiện dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam” do Liên hợp quốc tài trợ (LHQ). Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực thể chế và cơ chế, chính sách nhằm lồng ghép BĐKH tại Việt Nam. Dự án có một đầu ra quan trọng là Tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển bền vững, bao gồm cả biến đổi khí hậu

Để hỗ trợ thực hiện theo tiếp cận này, Vụ KHGDTN&MT/Bộ KH&ĐT sẽ  phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức  “Hội thảo tập huân xây dựng năng lực về Phong cách sống và tiêu dùng bền vững trong công tác lập kế hoạch cho những nhà lập kế hoạch tương lai” với chủ để “Sáng kiến Sinh thái và kế hoạch bền vững”

Mục tiêu:

·         Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản và kinh nghiệm quốc tế cho những nhà lập kế hoạch tương lai trong việc lồng ghép phong cách sống và tiêu dùng bền vững vào công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển 

·         Giới thiệu và quảng bá các sáng kiến bền vững từ thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực lập kế hoạch bền vững cho những nhà lập kế hoạch tương lai.

Nội dung:

·         Giới thiệu kết quả khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vữngtầm nhìn cho sự thay đổi – Khuyến nghị chính sách hiệu quả về lối  sống bền vững

·         Nội dung và các phương pháp tiếp cận xây dựng năng lực (ứng dụng vào các chủ đề nước, năng lượng, rác thải, thực phẩm, giao thông…)

·         Các vấn đề thực tế trong quy hoạch ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa quy hoạch với  tiêu dùng và sản xuất bền vững ở Việt Nam

·         Doanh nghiệp bền vững (Corporate sustainability)

·         Định hướng tiếp cận phong cách sống và tiêu dùng bền vững đối với quy hoach bền vững trong các hoạt động: nghiên cứu, thảo luận định hướng phong cách sống bền vững để xác định các giá trị và kêu gọi thay đổi hành vi

·         Hướng dẫn về lập kế hoạch và quản lý có lồng ghép với tiêu dùng và sản xuất bền vững.

Phương pháp:

·         Phổ biến các thông điệp thông qua các câu chuyện thành công để truyền tải giá trị và giáo dục các thế hệ vì sự bền vững.

·         Vấn đề được trình bày bằng các trò chơi, chiếu phim, và câu hỏi nhằm xây dựng cách tiếp cận cụ thể đối với sự phát triển bền vững và hành động thông qua việc nâng cao ý thức, phân tích có phê phán và xây dựng mạng lưới.

·         Hướng dẫn học viên cách tiếp cận lồng ghép và có thể chuyển tải tiêu thụ bền vững cho các đối tượng khác dễ dàng hơn? Biến lý thuyết thành hành động như thế nào?

·         Phương pháp học qua trải nghiệm là những phương pháp chủ đạo được thực hiện trong khóa tập huấn.

Thành phần tham gia: Sinh viên của các khoa Kế hoạch và Phát triển, Môi trường và Đô thị, Kinh tế đầu tư ….thuộc Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Kinh tế Quốc dân ưa thích hoạt động phong trào vì cộng đồng vì sự phát triển bền vững, mong muốn trải nghiệm hoạt động nhóm, mong muốn bổ sung kiến thức về lập kế hoạch và quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững.

Thời gian dự kiến của khóa tập huấn: 3 ngày 18-20/6/2011 (TPHCM) từ 21-23/6/2011(HN)  (1 ngày đi thực tế)

Đơn vị tổ chức: Trung Tâm Phát Triển Sáng Kiến Cộng Đồng và Môi Trường (http://www.sef.org.vn/intro.asp),

Thông tin chi tiết liên hệ:

1.      Khoa Môi trường và Đô thị, ĐH Kinh tế Quốc dân (http://www.neu.edu.vn)

·         PGS.TS Lê Thu Hoa, Trưởng khoa Môi trường và Đô thị,
hoalethu@neu.edu.vn;  Mob: 0913043585

·         TS Đinh Đức Trường, Phó Trưởng khoa Môi trường và Đô thị, dinhductruong@yahoo.com; Mob: 0914388963

2.      Bộ Môn Kinh tế Môi trường (EEU), ĐH Kinh tế TP. HCM (http://www.euh.edu.vn)

·         Phạm Khánh Nam
Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế TP.HCM
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 0903946655
Email:
khanhnam@ueh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *