TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN VÀ THỰC TẬP SINH

Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2008.

C&E hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc sống của chính họ, góp phần phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam.

C&E có mạng lưới các nhóm cộng đồng trên toàn quốc bao gồm các thanh niên tình nguyện và các nhóm xã hội dân sự hoạt động vì sự phát triển bền vững.

Hiện nay trung tâm đang thực hiện những dự án liên quan đến phát triển bền vững, chuyển đổi sinh thái xã hội, giáo dục lối sống bền vững cho học sinh và thanh thiếu niên, xây dựng năng lực cộng đồng.

TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN VÀ THỰC TẬP SINH 2021

C&E đang cần tuyển cán bộ dự án và thực tập sinh cho các dự án thanh niên.

Vị trí cán bộ dự án: Số lượng 01 người

Vị trí thực tập sinh: Số lượng 01 người

📆Thời gian mở đơn: Từ ngày 08/01 – 10/02/2022

  • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi các tài liệu được đề cập dưới đây:
  • CV cập nhật
  • Đơn xin việc và nêu lý do tại sao bạn nên thích hợp với công việc này
  • Thông tin liên hệ của ít nhất một trọng tài liên quan đến công việc (Thực tập sinh không bắt buộc)
  • Vui lòng gửi tài liệu đến địa chỉ: ce.center.office@gmail.com trước 23:59, ngày 10 tháng 2 năm 2022 (múi giờ Việt Nam).

Lưu ý: Tiêu đề email phải được đặt tên dưới: [Vị trí ứng tuyển_C&E_2022] Họ và tên