[TCBC] THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI – XÃ HỘI LỒNG GHÉP LỐI SỐNG VÀ PHONG TRÀO SINH THÁI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thúc đẩy chuyển đổi Sinh thái – Xã hội

Lồng ghép lối sống và phong trào sinh thái vào các trường đại học

 

Huế, ngày 20 tháng 8 năm 2019 – 35 giảng viên trẻ đến từ các trường đại học trên cả nước sẽ tham gia chương trình tập huấn “Thúc đẩy chuyển đổi Sinh thái – Xã hội: Lồng ghép lối sống và phong trào sinh thái vào các trường đại học – Tiếp cận sáng tạo từ lý thuyết đến thực tiễn”. Chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố Huế từ 23/08/2019 đến 26/08/2019.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu đã đang trở thành những vấn đề cấp bách toàn cầu đe dọa đến hệ sinh thái, sản xuất lương thực, nguồn cung cấp nước và sức khỏe con người… Để có một xã hội bền vững thì cần phải kết hợp cả 3 yếu tố cơ bản: kinh tế, xã hội và sinh thái. Nhưng trên thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển thì yếu tố kinh tế vẫn được ưu tiên hơn hẳn hai yếu tố về xã hội và sinh thái. Câu hỏi lớn đặt ra là: Quan niệm về phát triển để có một cuộc sống tốt đẹp hơn là gì? Cần xem xét yếu tố sinh thái, môi trường hay xã hội trong chu trình này? Kinh nghiệm nhìn từ Thế giới và Việt Nam cho thấy rằng, cộng đồng đã bắt đầu có những phản ứng mạnh mẽ với những hành động xâm phạm vào “mẹ thiên nhiên”. Chính phủ của các quốc gia cũng đã nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, xã hội khi phát triển kinh tế dựa hoàn toàn vào tài nguyên, không quan tâm đến cộng đồng bản địa. Và sự chuyển đổi sinh thái – xã hội đang được tiến hành. Chuyển đổi sinh thái xã hội muốn hướng đến phát triển gắn với sinh thái, giá trị nhân văn, tôn trọng bình đẳng, giới hạn của phát triển.

Đây là lý do thúc đẩy Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức chương trình tập huấn dành cho tập huấn viên“Thúc đẩy chuyển đổi Sinh thái – Xã hội: Lồng ghép lối sống và phong trào sinh thái vào các trường đại học – Tiếp cận sáng tạo từ lý thuyết đến thực tiễn” với mục tiêu thiết lập mạng lưới liên kết giữa các trường đại học cùng hành động và lan tỏa lối sống sinh thái thông qua cách tiếp cận mới trong việc lồng ghép các vấn đề về sinh thái và xã hội trong xây dựng bài học hướng tới sự thay đổi hành vi lối sống của thanh niên. Từ đó, tạo nên một mạng lưới đại sứ sinh thái lan tỏa thông điệp về một cộng đồng sống thân thiện với thiên nhiên, hướng tới các giá trị bền vững về sinh thái và xã hội.

Chương trình tập hợp 35 giảng viên trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi đến từ các trường đại học ở 3 miền trên cả nước sẽ diễn ra từ 23/08/2019 đến 26/08/2019. Các học viên sẽ có cơ hội thu thập những hiểu biết mới, chia sẻ kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia có kinh nghiệm cũng như từ các học viên khác. Chương trình tập huấn gồm các hoạt động tập huấn chuyên sâu theo các chủ đề của bộ tài liệu do C&E biên soạn, trải nghiệm và thảo luận về các vấn đề liên quan đến  sinh thái và xã hội thực tiễn tại cộng đồng. Đồng thời các giảng viên cũng sẽ tham gia hội thảo “Vận động lồng ghép chuyển đổi Sinh thái – Xã hội vào các trường đại học: Góc nhìn và cách tiếp cận sáng tạo từ phong trào sinh thái đến chương trình giáo dục được tổ chức vào ngày 26/08/2019 nhằm tạo cơ hội cho các giảng viên được trao đổi và chia sẻ với các bên liên quan về mô hình chuyển đổi sinh thái xã hội để tiếp tục phát triển một mạng lưới liên quan về chuyển đổi sinh thái xã hội bền vững tại Việt Nam.

Chương trình tập huấn và hội thảo cũng sẽ giới thiệu đến các học viên các nội dung về chuyển đổi sinh thái – xã hội, công bằng khí hậu, dân chủ trong năng lượng, không gian sinh thái và nông nghiệp trường tồn có liên quan đến lối sống sinh thái. Đây là những vấn đề tuy mới nhưng lại vô cùng gần gũi và gắn liền với cuộc sống. Sau chương trình, các giảng viên trẻ sẽ tiếp cận với mạng lưới chuyển đổi sinh thái xã hội bền vững để hỗ trợ, thúc đẩy và lan tỏa các hoạt động lồng ghép lối sống và phong trào sinh thái đến với cộng đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hệ:

Lê Thị Thảo

Email: ce.center.office@gmail.com                                      Số điện thoại: (+84) 359 921792

Hình ảnh về chương trình sẽ được cập nhật trên Fanpage: https://www.facebook.com/Ce.center.vn/

Thông tin tham khảo:

Chương trình tập huấn “Thúc đẩy chuyển đổi Sinh thái – Xã hội: Lồng ghép lối sống và phong trào sinh thái vào các trường đại học – Tiếp cận sáng tạo từ lý thuyết đến thực tiễn” là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo của phong trào sinh thái vào hoạt động của các trường đại học” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức dưới sự tài trợ của quỹ Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á.

Về Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. C&E hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc sống của chính họ và cộng đồng, góp phần phát triển xã hội dân sự. C&E luôn theo đuổi những giá trị về bền vững sinh thái, công bằng xã hội trong các hoạt động của mình. Từ năm 2015 đến nay, với sự hỗ trợ của Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á, C&E đã thiết lập được một mạng lưới gần 40 trường đại học thuộc 15 tỉnh thành trên cả nước.

Về Rosa – Luxemburg-Sitftung

Văn phòng đại diện Rosa Luxemburg Stiftung có trách nhiệm thúc đẩy sự trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà báo và các chuyên gia về khái niệm chuyển đổi xã hội trong khu vực Đông Nam Á và nước Đức cũng như các khu vực khác trên thế giới. Rosa – Luxemburg-Sitftung hỗ trợ các chương trình đối thoại và hợp tác trong tiến trình đổi mới ở các nước đang trong quá trình chuyển đổi khu vực Đông Nam Á dựa trên ý tưởng của chủ nghĩa xã hội dân chủ và đoàn kết quốc tế với trọng tâm là công bằng xã hội, sự tham gia dân chủ, chuyển đổi sinh thái-xã hội và ổn định chính trị.