Khảo sát công tác tình nguyện cho thanh niên Việt Nam

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH THỰC TIỄN TỐT NHẤT VỀ CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN CỦA THANH NIÊN TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU

Bảng câu hỏi này nhằm mục đích nghiên cứu bối cảnh tình nguyện của thanh niên ở các quốc gia khác nhau và là một phần của nghiên cứu thực tiễn tốt nhất về các mô hình tình nguyện khác nhau của thanh niên. Nghiên cứu nói trên sẽ giúp các tổ chức đối tác xây dựng các quy trình quản lý tình nguyện toàn diện để có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng quan tâm đến công tác Tình nguyện của Thanh niên.

Hoạt động này là một phần của dự án Cảm hứng của bạn, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu thông qua chương trình Erasmus + nhằm Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên ở các nước ACP, Mỹ Latinh và châu Á. Dự án có sự tham gia của các tổ chức từ Rumani – Trung tâm Giáo dục và Tư vấn Công cụ Kết cấu (CECIS), Ý – MV International, Philippines – Viện Giáo dục Toàn cầu về Trao đổi và Thực tập (IGEEI), Peru – Brigada De Voluntutions Bolivarianos Del Peru,  Argentina- Circulo Italo Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte và Việt Nam – Trung tâm phát triển sáng kiến ​​cộng đồng và môi trường (C&E).  Dự án nhằm tăng cường năng lực về phát triển công tác tình nguyện tại các quốc gia đối tác bằng cách hỗ trợ thanh niên phát huy tối đa tiềm năng của họ thông qua cung cấp các chương trình giáo dục về quản lý tình nguyện viên chất lượng cao,  tập huấn và hoạt động trao đổi.

Bạn có thể tham gia khảo sát theo đường link bên dưới:

http://bit.ly/SurveyTIYOU2019

Hạn cuối: Ngày 22/7/2019