Dự án Giáo dục vì sự phát triển bền vững tại trường học

Vào tháng 7/2009, được sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và Kế hoạch Hành động Quốc tế, Thụy Điển (GAP) đã tham gia vào một quan hệ đối tác lâu dài, nhằm thúc đẩy các chương trình thay đổi hành vi cá nhân tại Việt Nam. Trong quan hệ đối tác, 3 tổ chức dự kiến sẽ cùng chia sẻ, học hỏi và đóng góp vào thành công của dự án dựa trên kinh nghiệm độc đáo của tổ chức mình. GAP có nhiều kinh nghiệm trong thay đổi hành vi về tính bền vững trong các môi trường văn hóa khác nhau. ACCD và C&E được biết đến với sự sáng tạo và hiệu quả trong việc xây dựng năng lực cộng đồng, thực hiện giáo dục các sáng kiến phát triển bền vững ở thành thị và nông thôn Việt Nam. Dự án đang được phát triển, thử nghiệm và vận động mô hình thực hiện Nhóm Sinh thái trong trường học như một cách để lôi cuốn tuổi trẻ học đường (cộng đồng) chủ động tham gia vào các hoạt động nhằm giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Dựa trên phương pháp sư phạm, học sinh sẽ được tập huấn hàng tuần trong các nhóm nhỏ tối đa 8 học sinh trong thời gian ngoại khóa của các em. Chương trình Nhóm Sinh thái được thử nghiệm trong chương trình ngoại khóa nhưng nội dung giảng dạy sẽ được thiết kế để các giáo viên có thể áp dụng vào một môn học chính thức hiện nay. Học sinh sẽ tìm hiểu vấn đề bền vững thông qua kinh nghiệm của các em về thực hiện các hành động bền vững tại gia đình và trường học. Các em sẽ vận động bạn bè và các thành viên trong gia đình giảm chất thải, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, giảm sử dụng hóa chất và các chất độc hại, cải thiện sức khỏe và phát triển cá nhân. Sách hướng dẫn cho học sinh, giáo viên sẽ được phát triển với sự tham gia của các nhà lãnh đạo giáo dục, các chuyên gia và sinh viên. Các trường học sẽ là chất xúc tác để lôi cuốn các đối tượng, gồm phụ huynh, học sinh, cộng đồng địa phương, phi chính phủ và khu vực tư nhân để giảm thiểu tác động khí hậu thông qua hành động dựa vào chương trình học tập thử nghiệm. Địa điểm thực hiện Thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình và tỉnh Thừa Thiên Huế Khung thời gian Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013. Website trung tâm https://ce-center.org.vn/intro.asp. Giai đoạn mở rộng 2013-2015 601901_452868874798343_1965485486_n 922933_464199560331941_303001471_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *