Chương trình họp thường kỳ của nhóm cố vấn

2 kỳ tiếp theo được tổ chức tại Hội An, Quảng Nam và TP Vinh, Nghệ An. Năm 2007 kỳ thứ nhất được tổ chức tại Phú Quốc, kỳ thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội với mục tiêu tập trung xét duyệt các dự án năm 2007 và đã có 32 dự án được Sida phê duyệt tài trợ. AG cũng thảo luận và nhất trí về một số thủ tục hành chính về quản lý dự án để đảm bảo việc thực hiện dự án được hoàn thành tốt cả về nội dung và tài chính và xem xét đánh giá các hoạt động đã triển khai của dự án đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động của các dự án. Cũng trong các kỳ họp cuối này, các thành viên AG kết hợp thăm một số dự án SEF được tài trợ tại địa phương cũng như tìm hiểu một số tình môi trường, văn hoá , xã hội của địa phương đặc biệt các vấn đề liên quan đến cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *