Chiến dịch “Lối sống sinh thái và Giảm thiểu rác thải nhựa”

CHIẾN DỊCH

 “Lối sống sinh thái và Giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học”

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGHỀ VIỆT NAM II

 

Trong thời gian từ tháng 12/2020 – 5/2020, Chiến dịch  Lối sống sinh thái và Giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học nằm trong khuôn khổ “Chương trình đổi mới đào tạo nghệ Việt Nam” được GIZ thực hiện với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia tư vấn của Trung tâm C&E triển khai  tại Trường Cao đẳng nghề Long An và Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi Đồng Nai

 

Chiến dịch “Lối sống sinh thái và giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học” tại Trường Cao đẳng Long An và Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi Đồng Nai đặt mục tiêu tối thiểu 100 sinh viên/trường tham gia trực tiếp và gián tiếp trong toàn bộ sự kiện. 40 giảng viên đến từ hai trường tham gia vào khóa đào tạo trước chiến dịch. 60 bạn sinh viên tiềm năng từ hai trường sẽ được lựa chọn để tham dự tập huấn trên lớp, tham gia các hoạt động kiểm toán rác thải tại trường, xây dựng phát triển kế hoạch hành động nhằm giảm lượng rác thải tại trường và xây dựng nền tảng cho phát  triển các hoạt động về lối sống sinh thái và thân thiện với môi trường với sự hỗ trợ về chuyên môn từ các giảng viên và chuyên gia. Chương trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan tới môi trường để định hướng xanh hóa nghề nghiệp trong tương lai.

CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI       

Quản lý rác thải sẽ được lồng ghép vào các hoạt động của các trường cao đẳng nghề. Những người tham gia đào tạo về giáo dục sinh thái bao gồm các giảng viên, sinh viên sẽ cùng nhau học tập và phát triển việc tích hợp chủ đề kinh tế tuần hoàn và lối sống sinh thái trong cuộc sống cũng như là trong quá trình học tập và giảng dạy. Sau đó, họ sẽ được khuyến khích không chỉ tiến hành các hoạt động lồng ghép riêng lẻ mà còn hợp tác và hỗ trợ các chiến dịch, định hướng xanh hóa nghề nghiệp trong tương lai. Hơn nữa, bộ công cụ đã được tạo ra bởi các hoạt động trước đây của GIZ sẽ là một công cụ tốt cho các giảng viên tổ chức và mở rộng các hoạt động này không chỉ trong các trường mà còn ở cấp độ cộng đồng.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ

1.      Khung chương trình sự kiện

Thời gianHoạt động Nội dung
Tháng 1/2021Tập huấn giáo viên⮚      Bối cảnh mục đích của dự án

–          Mục đích của dự án trong việc áp dụng hoạt động kiểm toán rác thải và xây dựng lối sống sinh thái

–          Nền kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh PTBV

⮚      Mô tả về dự án/chiến dịch tại trường

–          Mục đích/mục tiêu; Phương pháp tiếp cận; Triển khai hoạt động

⮚      Kế hoạch triển khai của chiến dịch/dự án

 

 

Tuần đầu hoặc tuần hai tháng 3/2021

Khai mạc chương trình⮚      Khai mạc

⮚      Talkshow

–          60 phút mở: Buổi nói chuyện của các diễn giả.

(Thảo luận thêm về hình thức tổ chức talkshow nhằm thu hút sự tham gia của sinh viên)

⮚      Thử thách sinh thái

–          Tổ chức một hoạt động: thử thách sinh thái ngoài trời thông qua các trạm khác nhau liên quan kiến thực và thực hành về chủ đề rác thải.

Tập huấn sinh viên lần 1

1 lớp tập huấn (30sv/ lớp)

Thời lượng: 2 ngày

⮚      Kinh tế tuần hoàn và các cấp độ tham gia

⮚      Dấu chân sinh thái và những khía cạnh của lối sống sinh thái

⮚      Kinh tế tuần hoàn, lối sống sinh thái và câu chuyện rác thải

⮚      Kiểm toán rác thải

⮚      Ý tưởng Kế hoạch hành động 6 tháng tại trường

Tuần 2 và tuần 3 tháng 3/2021Kiểm toán rác thải⮚      Học viên thực hiện việc khảo sát tình hình rác thải, bằng phương pháp kiểm toán rác thải tại trường học.

⮚      Đánh giá và hướng dẫn trực tiếp vào giữa quá trình kiểm toán

 

Tuần cuối tháng 3/2021

Tập huấn sinh viên lần 2

 

⮚      Báo cáo kết quả kiểm toán rác thải – rút ra kết luận và bài học

⮚      Xây dựng kế hoạch hành động

Bế mạc

 

⮚      Phát biểu

o   Các nhóm triển lãm và trình bày ý tưởng dự án

⮚      Bế mạc & trao giấy chứng nhận

 

Giới thiệu chương trình

Năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MoLISA) trở thành Bộ thứ 8 tại Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động cấp Bộ để thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Kế hoạch Hành động bao gồm một thành phần mạnh mẽ là Xanh hóa TVET, trong đó việc xanh hóa các cơ sở TVET được xác định là một hoạt động thường xuyên. DVET cũng được giao xây dựng Kế hoạch hành động cho ngành TVET giai đoạn 2020-2023.

Trong năm 2018-2019, chương trình TVET đã làm việc với một chuyên gia quốc tế để giới thiệu phương pháp tiếp cận xanh hóa TVET của UNESCO-UNEVOC cho các học viên TVET và các nhà lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (DVET). Phương pháp tiếp cận bao gồm năm thành phần: xanh hóa khuôn viên trường, xanh hóa chương trình giảng dạy và đào tạo, xanh hóa nghiên cứu, xanh hóa cộng đồng và xanh hóa văn hóa thể chế.

Trong suốt năm 2018-2019, các bên liên quan khác nhau về TVET đã thực hiện một số hành động xanh hóa TVET. Bộ LĐTBXH đã phê duyệt một loạt “kết quả học tập” cho các chương trình đào tạo ở trình độ trung cấp và cao đẳng trong đó các khía cạnh “xanh” được đưa vào. DVET cũng đã làm việc với chương trình TVET để giới thiệu một mô-đun đào tạo nhằm cung cấp các kỹ năng xanh cơ bản cho học viên TVET. Ở các cấp học viện TVET, ví dụ: việc áp dụng các nguyên tắc 3R và 5S trong các hội thảo của trường TVET.

Năm 2020 – 2021, chương trình được tổ chức bởi GIZ sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như tập huấn, cuộc thi, thử thách sinh thái nhằm hạn chế tối đa rác thải. Những hoạt động này sẽ đem lại những ý tưởng và hành động mới thú vị liên quan tới việc giảm lượng rác thải trong trường học cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Mục đích sự kiện

Trong năm 2020 – 2021, chương trình TVET sẽ thí điểm một chiến dịch về lập kế hoạch hành động quản lý sử dụng nhựa trong các trường VET để:

  • Cung cấp thông tin về việc Xanh hóa TVET, đặc biệt là xanh hóa các cơ sở TVET nói chung và quản lý sử dụng rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng;
  • Nâng cao năng lực cho giáo viên tại các trường cao đẳng được thí điểm để họ có thể phát động và quản lý chiến dịch giảm thiểu chất thải nhựa, đồng thời tổ chức các hoạt động đến các giáo viên VET trong tỉnh và hơn thế nữa;
  • Nâng cao năng lực cho giáo viên VET tại các trường cao đẳng được thí điểm để họ có thể mở rộng phạm vi lập kế hoạch hành động sang các lĩnh vực khác của việc Xanh hóa các trường VET (ví dụ: quản lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, giao thông, v.v.);
  • Cung cấp kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm cho các chiến dịch xanh hóa TVET khác sẽ được thực hiện vào năm 2021 và đóng góp vào việc xây dựng Kế hoạch hành động của DVET về Làm xanh TVET giai đoạn 2020-2023 và các văn bản hướng dẫn khác.