Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững tại  www.unep.fr/GSSL

 

Có bản câu hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Việt để các bạn chọn lựa

 

Đối tượng: Thanh niên từ 18 đến 35 tuổi trên toàn thế giới

 

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững do Ban Công nghệ, công nghiệp và Kinh tế  thuộc Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc hướng dẫn với sự tài trợ của Bộ Môi trường Thụy Điển và Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững do Thụy Điển chủ trì.

 

 

Tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, hợp tác với các tổ chức Môi trường và các Trường Đại học tham gia Nghiên cứu khảo sát toàn cầu.

 

 

Bản quyền @ Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (United Nations Environment Programme), 2007

 

 

Hãy chia sẻ với chúng tôi ý kiến và kinh nghiệm của bạn!

 Hãy trả lời bản câu hỏi phỏng vấn tại www.unep.fr/gssl,

chọn Vietnamese và bắt đầu bằng cách nhấn nút START

Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại www.sef.org.vn, www.thiennhien.net, www.vacne.org.vn


 

Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi tham gia phong trào bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững

 

 

Các ý kiến góp ý hoặc yêu cầu giải đáp, hãy gửi e-mail cho chúng tôi gssl.vietnam@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *