MỞ ĐƠN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI THANH NIÊN TẠI ĐỨC THÁNG 9 – 2020

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI THANH NIÊN VỀ CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI – XÃ HỘI 2020

Viện Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) và Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đang tổ chức chương trình trao đổi thanh niên về các chủ đề liên quan tới Chuyển đổi Sinh thái – Xã hội. Kính mời các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên từ độ tuổi 22 – 35, quan tâm, có kiến thức và kinh nghiệm tới môi trường bền vững, công lý khí hậu và quyền xã hội nộp đơn ứng tuyển.

Chương trình diễn ra tại Đức từ 11 – 24 tháng 9 năm 2020.

Tải đơn đăng ký tại: http://bit.ly/SETExchange2020
Gửi đơn đăng ký qua email ce.center.office@gmail.com trước 23.59 ngày 20/2/2020.