CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUẢN LÝ RỪNG TỰ NHIÊN

 


 
Hội thảo có 85 đại biểu tham gia từ các đơn vị tổ chức; nhà tài trợ; Viện nghiên cứu, trường đại học; tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước; đại diện một số sở ban ngành  và người dân hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế; cơ quan báo chí truyền thông. Các đại biểu đã được nghe 5 báo cáo (2 báo cáo liên quan chính sách và 3 báo cáo về kinh nghiệm của 3 tổ chức phi chính phủ làm tại Huế, Quảng Nam và Hà Giang) được tuyển chọn từ hơn 20 bài đăng kí tham gia.

 Hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức và các bên liên quan về những chính sách của nhà nước liên quan quản lý rừng cộng đồng và những sáng kiến kinh nghiệm trong việc phát huy quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân tộc thiểu số. Rừng cộng đồng đã tồn tại như là một phần của truyền thống địa phương. Nó gắn các lợi ích của người dân với tín ngưỡng tâm linh và tôn giáo của cộng đồng và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống và văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số miền núi. Để thúc đẩy lợi ích của cộng đồng và vai trò của họ trong sự bền vững của rừng, nhà nước Việt Nam đã và đang giao rừng cho cộng đồng quản lý và sử dụng lâu dài từ những năm 1990. Đã có một số mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng thực hiện ở các khu vực khác nhau với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Phát huy quyền và  trách nhiệm của người dân tộc thiểu số như một chìa khóa giúp quản lý rừng bền vững hơn. Các đại biểu đã chia sẻ một số mô hình, công cụ hay như: Câu lạc bộ sử dụng rừng thân thiện môi trường đang thực hiện tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế bởi trung tâm C&E, hay các nhóm sở thích tại huyện Tây Giang (Quảng Nam) thuộc dự án Malteser International hỗ  trợ, hoặc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng,…Theo kinh nghiệm của các tổ chức đang thực hiện thì để có thể phát huy tốt được quyền và trách nhiệm của cộng đồng thì việc quan trọng nhất là cần nâng cao năng lực và nhận thức của cộng đồng với rừng.

Cơ quan nhà nước và các tổ chức thực hiện dự án cần làm rõ hơn nữa các chủ trương, chính sách của chính phủ cho người dân đối với giao đất giao rừng cộng đồng. Tập trung các hoạt động nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng dân tộc thiểu số biết và sử dụng tốt quyền và địa vị pháp lý của mình đối với rừng tự nhiên để có thể tăng thu nhập, phát triển phương thức sinh kế dựa vào rừng và thân thiện với môi trường …Đây là một số kiến nghị được đưa ra từ hội thảo lần này nhằm giúp cộng đồng quản lý tốt nhất rừng được giao nhưng vẫn đảm bảo tốt sinh kế.

“…Khi cộng đồng cảm thấy họ là một chủ rừng thực sự thì một điều chắc chắn rằng rừng sẽ được quản lý bền vững hơn”. Lời phát biểu của một đại biểu để lại nhiều suy nghĩ và thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể hội thảo.

 

Xin mời quý vị đọc thêm thông tin trên các báo:

http://www.bienphong.com.vn/baobienphong/news/rung-se-duoc-quan-ly-ben-vung-khi-nguoi-dan-duoc-lam-chu-thuc-su/27850.bbp

http://laodong.com.vn/xa-hoi/quan-ly-rung-qua-hoat-dong-cua-cong-dong-dan-toc-thieu-so-260866.bld

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/diem-bao/diem-tin-ngay-06-10-2014-a1991

http://www.tinmoitruong.vn/home/print_detail/37295


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


 

        
 

Chủ tọa tại Hội thảo

 

 

Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Trung tâm C&E trình bày

 

 
 

Ông Trương Tất Đơ, Tổng cục Lâm Nghiệp

trình bày

 

 

Ông Nguyễn Tất Thành trình bày tại Hội thảo

 

 
 
 

Toàn cảnh Hội thảo

 

 

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc SRD chia sẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               


       
 

Ông Trần Cảnh Thắng, đại diện dự án tổ chức

 Malteser International trình bày

 

 

Ông Alăng Cung, chủ tịch UBND xã Zà Hung,

Quảng Nam chia sẻ tại Hội thảo

 

 
 

Ông Nguyễn Văn Muốc, chủ nhiệm BQL rừng

cộng đồng bản Khe Trăn, Thừa Thiên Huế

chia sẻ

 

 

Anh Lê Văn Theo, Phó chủ nhiệm CLB sử dụng

rừng thân thiện môi trường thôn Areh, Quảng

Nam chia sẻ

 

 
 

Ông Lê Văn Minh, cán bộ Ban dân tộc tỉnh

Thừa Thiên Huế chia sẻ

 

 

Ông Hà Phước Phú, Phó Giám đốc Khu bảo tồn

Sao la Quảng Nam chia sẻ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *