Publications and Materials

 

 • Môi trường qua những bức tranh. Trung tâm phát triển công nghệ và điều tra tài nguyên, 1998
 • Sổ tay hướng dẫn vệ sinh môi trường ở nông thôn. 1999
 • Tập bài giảng về Bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam, 1999
 • Tài liệu ảnh lớp tập huấn chủ dự án 2000. 2000
 • Người dân với mô hình sản xuất bảo vệ môi trường. Hội thông tin Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2000
 • Quỹ môi trường Sida 1997 – 2001 (song ngữ). 2001
 • Hoa sen – tập thơ chuyên đề " Bảo vệ môi trường kết hợp phát triển kinh tế – bảo vệ sức khỏe". CLB người cao tuổi xã Tam Đồng, Mê Linh, Vĩnh Phúc, 2001
 • Bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững. Hội nhà Báo, 2002
 • Kỷ yếu diễn đàn lần thứ II: "Cộng đồng địa phương tham gia công tác bảo vệ môi trường". 2003
 • Trại thiên nhiên. Chi hội bảo tồn thiên nhiên Huế, 2003
 • Suy nghĩ và hành động bảo vệ và phát triển rừng. Viện kinh tế sinh thái, 2004
 • Kỷ yếu hội thảo "Nhân rộng mô hình Khu bảo tông biển Rạn Trào do địa phương quản lý". Liên minh sinh vật biển Quốc tế (IMA – Việt Nam), 2004
 • Tuyển tập báo cáo năm 2002. 2005
 • Tuyển tập báo cáo năm 2003. 2005
 • Kỷ yếu hội thảo "Học sinh và thanh niên với môi trường". 2005
 • Diễn đàn tri thức "Cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường". 2005
 • Sổ tay công tác truyền thông môi trường. Mạng lưới truyền thông Việt Nam, 2005
 • Những trò chơi về môi trường cho thiếu nhi. Trung tâm HDHĐ thiếu nhi trung ương, 2005
 • Những bài hát và kịch bản truyền thông về môi trường cho thiếu nhi. Trung tâm HDHĐ thiếu nhi trung ương, 2005
 • Rừng xanh. Trung tâm giáo dục thiên nhiên, 2005
 • Kỷ yếu diễn đàn "Thiếu nhi với công tác bảo vệ môi trường". Trung tâm HDHĐ thiếu nhi trung ương, 2005
 • Kỷ yếu hội thảo "Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại vùng nông thôn Nghệ An". Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, 2005
 • Những tấm lòng vì môi trường. Báo Khoa học và Đời sống, 2005
 • Quỹ môi trường Sida 2002- 2005 (song ngữ). 2006
 • Tuyển tập báo cáo năm 2004 – 2005. 2006
 • Sức khỏe và vệ sinh môi trường ( H`mong, Ê đê, Khmer). Đài tiếng nói Việt Nam, 2000, 2003
 • Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 6, 2008
 • Báo cáo đánh giá về ảnh hưởng kinh tế xã hội của Quỹ Môi trường Sida – Lê Hà Thanh, Phạm Hồng Chương, 2005
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Trường ĐH mỹ thuật công nghiệp, khoa trang trí nội ngoại thất, 2008
 • Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. MERC, 2008
 • A field guide to the large mammals of Viet Nam, PanNature, 2008
 • Summany report on results of survey on Sida environmental fund operation, 2005

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *