Tài liệu ảnh Tuần lễ sinh thái 2019

Chuỗi sự kiện của Chương trình tuần lễ sinh thái 2019 đã đóng lại với chủ đề “Du lịch và Tiêu dùng có trách nhiệm”. Sau chương trình mong rằng sự kiện đã đem đến cho các bạn sinh viên những kiến thức về lối sống sinh thái.

“Tuần lễ Sinh thái – Eco-week 2019, Chủ đề: Du lịch và Tiêu dùng có trách nhiệm” được tổ chức tại 2 trường đại học với đợt một từ ngày 12 – 16/9/2019 tại Đại học Khoa học Huế và đợt 2 được tổ chức từ ngày 10 -14/10/2019 tại Đại học Khoa học Thái Nguyên nhằm thúc đẩy lối sống sinh thái trong môi trường giảng dạy đại học. Tuần lễ Sinh thái 2019 mang lại những ý tưởng và hành động mới, thú vị liên quan đến lối sống sinh thái với mỗi ngày một chủ đề, bao gồm: Nước, Rác thải, Du lịch có trách nhiệm, Thực phẩm, Làm vườn, Mua sắm bền vững, Tiêu dùng sinh thái và Khởi nghiệp xanh. C&E và các trường đại học được lựa chọn đã tổ chức các hoạt động khác nhau như hội thảo, các khóa tập huấn trên  lớp và ngoài thực địa, các buổi triển lãm, các cuộc thi, chạy việt giã , nói chuyện, tọa đàm,  hội thảo v..v…Những hoạt động này sẽ mang lại những ý tưởng và hành động mới, đầy thú vị liên quan đến các chủ đề về lối sống sinh thái khác nhau (thực phẩm bền vững và sử dụng nước hợp lý, sống không rác, mua sắm bền vững, làm vườn, công bằng khí hậu và năng lượng, nông nghiệp vĩnh cửu, không gian sinh thái…).

Để hiểu thêm về chương trình truy cấp link ảnh:

Báo cáo ảnh_Ecoweek Huế – Du lịch có trách nhiệm

Báo cáo ảnh_Ecoweek Thái Nguyên – Tiêu dùng có trách nhiệm